GÖLE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI PERSONEL ALIMI

Bölüm şartı aranmaktadır: Sosyoloji, Psikoloji, Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyal Hizmetler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri , Eğitim Fakültelerinin Felsefe Gurubu ve Bilgisayar bölümü

Sürücü belgesi şartı aranmaktadır: En az B sınıfı Ehliyet

Vakfın bulunduğu ilçe sınırları içerisinde ikamet edilmesi gerekmektedir.

Diğer Özel şarlar

Türkiye Cumhuriyeti vatndaşı olmak.

Sadece Erkek Adaylar Başvuru Yapabilir.(Aktif olarak Sahada Çalışacaklarından)

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

Askerlik görevini yapmış, muaf veya askerlikle ilişkisi bulunmamak. Tecilli Olan veya Askerlik görevini yapmamış olanların Başvurusu kabul edilmeyecektir.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklana malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

Sosyal Yardım ve İnceleme görevlisinde 4 yıllık Yükseköğretim Sosyoloji, Psikoloji, Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyal Hizmetler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri , Eğitim Fakültelerinin Felsefe Gurubu ve Bilgisayar bölümü mezunu olmak. Bu bölümler dışında başvurular kabul edilmeyecektir.

ÖSYM tarafından yapılan 2014 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

Bilgisayar sertifikası zorunludur.

Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak ehliyeti olmayanların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Mütevelli Heyeti Alım Yapıp Yapmamakta Yetkilidir.

Başvuracak adayların işe alım ilan tarihi olan 14/04/2015 tarihinden geriye dönük en az 6 ay Göle İlçesi sınırları içerisinde ikamet etmesi zorunludur.